Емо стая


О, не довечера приятелката на Браян ще го навести. Тя си мисли, че той е Емо. Затова сега трябва да декорира цялата си стая в Емо стил. Ще му подадете ли ръка?

Правила

Играе се с мишка Браян и Ерика в емо стил :)