Фабрика за сладки


В тази забавна игра вие сте ръководител на фабрика за сладки. Вашата задача е да следите какви сладки са поръчани и да изпълните зададените поръчки възможно най-бързо. Изпълнението на поръчките се прави чрез натискането на бутоните на машините във фабриката, като има бутони за пускане на тесто, оформяне на сладката, добавяне на глазура и добавяне на украса. Трябва да се опитате да изпълните поръчките възможно най-бързо, за да съберете повече точки. Минаването на нивата зависи от това дали ще съберете достатъчно точки, като преди всяко ниво се изписва колко точки трябва да съберете за преминаването му.