Умееш ли да пазиш тайни


Тайните трябва да бъдат пазени, а могат ли да останат такива във вас? Доверието е важна част от всяко приятелство и това включва запазването на тайните. Понякога обаче това е невъзможно. Преминете през този въпросник, за да проверите до каква степен може да пазите тайна.

Правила

Използвайте мишката - за игра.