Задържани след часовете


Тези двама ученици са задържани след часовете, за провинение в училището. Те искат да се целунат по време на допълнителните упражнения, но не искат никой да ги забележи, защото наказанието им може да стане по-голямо. Ще им помогнеш ли, като ги предупреждаваш, когато някой ще поглежда към тях. Трябва да запълнят индикатора, преди времето да изтече.

Правила

Използвайте мишката - за игра.