Големите шпионки - Танци


Има две серии с танцувални стъпки. Опитайте се да ги изпълните правилно. За всяка пропусната стъпка една от шпионките отпада.

Правила

Натиснете правилното копче на клавиатурата, когато попадне в сърцето.